Babinčan: všetko nájdeš u nás

Zaoberáme sa správou a tvorbou web stránok či sa jedná o súkromnú, firemnú, obecnú stránku, alebo e shop, kde Vám poskytneme všetky služby, aby sme vás zviditeľnili na webe. Od výtvorenie webu, cez vizitky, plagáty, letáky, reklamy ktoré vám pripravíme podľa vašho priania

Referencie

Vznik Dobrovoľného hasičstva v našej obci podmienil požiar, ktorý vznikol 13.9.1923 z neopatrnosti. Zhorelo 48 gazdovských usadlostí, dobytok, krmivo, šatstvo. Škoda presiahla sumu 2 milióny korún. Požiar zrovnal domy napriek úsiliu požiarnikov zo susedných dedín za dve a pol hodiny. Mnohým okrem toho čo mali na sebe oblečené nezostalo nič. Tento požiar podnietil občanov Babína aby si založili Hasičský spolok. V roku 1924 okresná hasičská jednota Námestovo podala žiadosť na Zemskú hasičskú jednotu v turčianskom sv. Martine o podporu obce Babín, založiť si dobrovoľný hasičský spolok.

V roku 1925 si založili DOBROVOĹNÝ HASIČSKÝ SPOLOK BABÍN .Členovia spolku sa stretávali nie len pri požiaroch, povodniach, ale aj pri okresných cvičeniach, kurzoch a prednáškových sústredeniach.

NAJHORŠÍ POŽIAR z histórie obce Babín dňa 23.4.1934. Požiar vznikol iskrami, ktoré vyšľahli z komína novej jednoposchodovej školy. Tie sa vzápätí zosypali na starú šindľom pokrytú školu. Fúkal veľmi silný, suchý vietor. Požiar stihol za necelé 2 hodiny zničiť 104 domov, 4 ľudia prišli o život. Škoda dosiahla sumu 2.972.000,-Kčs. Oheň hasilo 12 hasičských jednotiek z Oravy.

V roku 1949 bol v Babíne postavený a zariadený nový hasičský sklad pri hlavnej ceste smerom na Vasiľov. Začiatkom 50 rokov absolvovali cvičenia aj naši hasiči pod vedením p.Jozefa Ľubu. V roku 1953 bola presunutá do Babína motorová striekačka PS8 z obce Slanica. V roku 1954 sa Babínsky požiarny zbor umiestnil na 3 mieste, za zásluhy a dobrú prácu v miestnych jednotkách. V roku 1956 sa konala konferencia, v ktorej sa prijali tieto úlohy: členov viesť k dobrej a svedomitej práci, do boja proti príčinám požiaru. Tieto úlohy plnili ako najlepšie jednotky: z Brezy, Rabče, Babína a Námestova(vyhodnotil Okresný výbor v Námestove).

Dňa1.1.1973 vypukol u Jána Siváňa, Frntiška Babinského, Františka Matisa, Ondreja Adamicu a Jána Kubeka požiar, ktorí im spôsobil škodu vo výške 400 000,-Kčs.

Dňa 9.8.1980 okolo 22.30 vznikol požiar u Jozefa Kurčinu(hospodarske budovy), Štefan Sivaň(rodinný dom,hospodárske budovy), Štefanovi Tarabovi(časť hospodárskej budovy) a Milanovi Kramarčíkovi(hospodárske budovy)

Dňa 8.10.1983 horelo u Františka Babinského(rodinný dom a hospodárske budovy) suseda Jána Škuntu(hospodárske budovy)

Dňa 18.10.1983 zhoreli trom občanom hospodárske budovy a to: Matejovi Babinskému, Helene Tomáňovej, Ondrejovi Babinskému

DHZ v Babíne pod vedením Štefana Kuklu a Jána Kurčinu,Zorganizovali 9.5.1987 súťaž .Tejto súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev z celého okresu.Taktiež dievčenské družstvo v zložení: Zlatica Babinská,Zdena Mikulášová,Viera Barťáková,Mária Kurčinová,Marta Janidžárová,Jana Šilláková,Jana Juričáková,Alena Kytková,Alena Šillaková,Viera Hnojčíková,Mária Brnkaľáková,Jana Brníková a Eva Kotúľová.

Dňa 19.8.1989 vznikol požiar u p.Milana Nuttu. Oheň zničil zadné stavy vrátane prístreška

V roku 1990 neuveritelných 5 požiarov: 13.6.1990 okolo 18.00 zadné stavy Štefana Tarabu. 21.8.1990 okolo 23.00 zadné stavy a krov rdinného domu u Jozefa Škuntu. 25.8.1990 o 21.00 zadné stavy u Jána Kurčinu a o dve hodiny zadné stavy a čiastočne aj bývanie Jána Janidžára a zadné stavy Jozefa Poleča. 16.10.1990 o 21.00 zhoreli zadné stavy p.Štefana Vraštiaka,Jozefa Valčičáka a Jozefa Babinského.

Dňa 19.3.1991 o 21.30 požiar u p.Františka Bohuckého, ktorý poškodil zadné stavy. 25.9.1991 požiar na družstve,kde sa zapálil stoh od nakladača

Dňa 16.5.1992 zhorel bývalý ovčín,v ktorom bol ustajnený dobytok, 10.6.1992 okolo 22.00 horel stoh v zárube. 7.12.1992 o 22.00 vypukol požiar u p. Štefana Kunochu st.

V roku 1993 mal požiarny zbor 37 členov.Predseda:Ján Kurčina, veliteľ:Štefan Kukla, tajomník: Ladislav Babinský, preventyvár:Jozef Babinský, strojník:František Paľovčík.

V apríli 1993 horel mladý lesný porast v hone Goľanky,a v hone Prípor horela suchá tráva a lapal sa aj lesný porast.Ale požiar bol včas zahasený. Dňa 17.9.1993 zhorelo v miestnom družstve pol stoha.

V auguste 1994 boli prevedené protipožirne preventívne obhliatky domov a hospodárskych budov

Na Okrskovej súťaži za 1 polrok skončilo DHZ Babín na 1.mieste

Dňa 11.1.1996 likvidácia požiaru hospodárskej budovy p.Gábora Ľudovíta.10.6.1996 požiar hospodárskej budovy u Júliusa Huráka

Obecná rada v Hruštíne dňa 13.7.1999 poslala ďakovný list DHZ Babín za účasť pri hasení požiaru 6.7.1999.

Roku 2005 mal DHZ Babín 24 aktívnzch členov a 20 čestných členov.Predseda:Peter Bohucký, tajomník:Miroslav Jurký, veliteľ:Miroslav Svýba, pokladnýk:Jozef Bohucký, strojník:František Paľovčík, člen výboru:Štefan Kukla. 

Po dlhej odmlke sa 21.6.2009 na okresnej súťaži popri DHZ muži zúčastnili aj DHZ ženy.
8.10.2009 a 24.10.2009 požire vo Vasilove u p. Bombiaka

V roku 2010 má DHZ 29 členov,8 členiek,9 dorastencov a 18 čestných členov.12.10.2010 požiar u Františka Kurčinu. 30.10.2009 horel seník na družstve vo Vasilove. Okrem zashovania do terénu počas požiaru a zúčastňovania sa na okresných súťažiach,si DHZ plní aj tradície ako stráženie božieho hrobu a cirkevných obradov.
Predseda:Peter Bohucký,tajomník:Miroslav Jurký,veliteľ:Štefan Kukla,pokladník:Jozef Bohucký,strojník:Miroslav Svýba

Dňa 15.1.2011 okolo 1.00 požiar hospodárskych budov vo Vaňovke.

Na výročnej členskej schôdzi v roku 2012 sa výbor zvolený v roku 2010 rozhodol kôli zlým podmienkam a takmer žiadnej podpore zo strany obce odstúpiť. Zo starého výboru vo svojej funkcii zotrval len strojník, p. Miroslav svýba, novými členmi výboru boli zvolení: Predseda: František Jurký ml.,  Veľiteľ: Ľuboš Margetín, Strojník: Miroslav Svýba, , Pokladník: Matúš Kojs, Tajomník: Peter Jaššo.

O dva roky nato sa vzhľadom na rozširujúcu sa základňu boli do výboru zvolení noví členovia do funkcií: Predseda: František Jurký ml., Veliteľ: Miroslav Jurký, Strojníci: Miroslav Svýba, Jozef Jurky st., Michal Michalica, Pokladník: Žaneta Fuckuláková, Reerent prevencie: Dušan Jurky, Tajomník: Jozef Jurky, Referent mládeže: Jozef Matejčik

V rokoch 2014, 2015 Dobrovoľné hasičstvo v obci zažíva rozmach. Po zakúpení nového hasičského automobilu z rozpočtu obce na podvozku Mercedes Benz Vario stúpa záujem mladých o hasičstvo. Rozrastá sa nielen členská základňa, ale po dlhých rokoch prichádza podpora od štátu formou kategorizácie a dotácií.  DHZ Babín navyše práve v čase 90. roku založenia zboru dostalo novú hasičskú techniku- Automobilovú striekačku Iveco Daily 2015, tá spoločne s Cisternovou automobilovou striekačkou na podvozku Mercedes Benz Vario tvorí vozový park DHZ o BabínViac tu: https://dhzbabin.webnode.sk/historia/

Please publish modules in offcanvas position.